Lubisz zwierzęta?

Wybierz zawód z pasją!

Zapisz się wstępnie

ZOOFIZJOTERAPEUTA KONI

Kurs zawodowy

Rozpoczęcie zajęć: 05-06.11.2022

Miejsca pracy:

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej i współpraca w ramach rehabilitacji z klinikami koni, lecznicami dużych zwierząt, stajniami, stadninami – bardzo urozmaicona praca w różnych miejscach. Praca dla osób nie lubiących rutyny, chcących żyć aktywnie, otwartych na doświadczenia.

Wydajemy zaświadczenia ukończenia kursu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Informacje ogólne:

  • Kurs obejmuje 184 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w trybie zjazdowym, zaocznym 2 razy w miesiącu (sobota-niedziela lub piątek-sobota-niedziela).
  • Zajęcia w 10-12 osobowych grupach

Forma kształcenia:

Kurs ma charakter zajęć praktyczno-teoretycznych. Część teoretyczną stanowią wykłady. W części praktycznej uczestnicy wykonują badania oraz zabiegi na zwierzętach oraz pozostałych uczestnikach kursu. Po zakończeniu kursu zaleca się odbycie praktyki u doświadczonego zoofizjoterapeuty. 

Wymagania względem uczestników:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

  • posiadanie wykształcenia średniego,
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kursie oraz wykonywania zawodu.

Egzamin:

Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego. Egzamin składa się z:

  • Części pisemnej – test . Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 75%
  • Części ustnej – zadania praktyczne. Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 75%

Opis zawodu:

Zoofizjoterapeuta jest osobą wchodzącą w skład weterynaryjnego zespołu medycznego.Celem pracy zoofizjoterapeuty jest poprawa stanu psychofizycznego pacjenta weterynaryjnego, poprzez zastosowanie zarówno zabiegów profilaktycznych jak i leczniczych. Zoofizjoterapeuta przeprowadza zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii oraz masażu. Ściśle współpracuje z lekarzem weterynarii oraz właścicielem zwierzęcia czerpiąc od nich wiedzę o stanie zdrowia pacjenta, jego postępach i ograniczeniach w terapii.Zoofizjoterapeuta posiada kompetencje umożliwiające badanie kliniczne pacjenta, zlecanie i ocenę badań dodatkowych, diagnozowanie oraz planowanie, przeprowadzanie i modyfikowanie planu rehabilitacyjnego. Miejscem świadczenia usług zoofizjoterapeutycznych są stajnie, lecznice dużych zwierząt.Wszelkie zabiegi zoofizjoterapeutyczne muszą posiadać odpowiednią dokumentację medyczną.

Informacje dodatkowe:

  • Dla osób uczestniczących w więcej niż jednym kursie są przewidziane zniżki.

Ramowy plan zajęć

Przedmiot

Biologia medyczna z elementami chemii organicznej

Anatomia i fizjologia

Elementy patologii ogólnej

Schorzenia narządu ruchu

Elementy farmakoterapii

Elementy psychologii i postępowania ze zwierzęciem

Badanie pacjenta

Wstęp do fizjoterapii

Kinezjologia i kinezyterapia

Masaż

Fizykoterapia (termoterapia, światłolecznictwo, sonoterapia, magnetoterapia, laseroterapia, elektroterapia)

Fizjoterapia jako zabiegi profilaktyczne, praktyczna fizjoterapia koni w ortopedii i traumatologii

Powtórzenie materiału + egzamin

RAZEM

LICZBA GODZIN

12

24

4

20

6

6

4

4

8

48

24

8

16

184

Prowadzący

Dr hab. inż. Maria Soroko

Doktor habilitowany nauk rolniczych, specjalność użytkowanie i dobrostan koni, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Master of Science (MSc) in Equine Science na Wydziale Biological, Environmental and Rural Sciences, kierunek Equine Science, Uniwersytet Aberystwyth. Inżynier w zakresie hodowli zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Od 2008 roku specjalizuje się w masażu i zastosowaniu termografii w zoofizjoterapii i medycynie weterynaryjnej koni, współpracując z lekarzami weterynarii i hodowcami oraz prowadząc szkołę rehabilitacji i termografii koni pod nazwą Equine Massage Maria Soroko we Wrocławiu, www.eqma.pl.

Posiada wieloletnie doświadczenie w masażu, uzyskując kwalifikacje Equine Body Worker w masażu sportowym i mięśniowo – powięziowym. Swoje umiejętności i doświadczenia uzyskała na wyjazdach w Europie i Australii. Jest również organizatorem, trenerem warsztatów i kursów zawodowych masażu sportowego koni, fizjoterapii oraz zastosowania termografii u koni. Założyciel Polskiego Towarzystwa Termografii Zwierząt i członek Europejskiego Stowarzyszenia Termografii. Instruktor jeździectwa w British Horse Society. Autorka wielu publikacji naukowych oraz książki pt. „Termografia koni w praktyce” w wersji polskiej i angielskiej.

Katarzyna Hetmaniuk

Właściciel firmy Horse Rehab Institute, właściciel stajni Ultimo oraz założyciel nowopowstałego Centrum Rehabilitacji i Regeneracji Koni pod Wrocławiem.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział: Hodowli i Biologii Zwierząt Kierunek: Zootechnika

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział: Biologii i Hodowli Zwierząt Kierunek: Pielęgniarstwo i chów zwierząt towarzyszących

Studium Fizjoterapii Zwierząt Kierunek: Zoofizjoterapeuta koni

Dzięki ukończonym studiom dysponuje wiedzą z zakresu anatomii, biofizyki, biochemii oraz żywienia zwierząt. W ciągu wieloletniej praktyki oraz uczestnictwu w licznych szkoleniach, zdobyła umiejętności w zakresie terapii manualnej, a także fizykoterapii pozwalające na przygotowanie koni do zwiększonego wysiłku fizycznego, skracające czas regeneracji po wysiłku oraz wspomagające leczenie kontuzji.

Dzięki ukończonym studiom dysponuje wiedzą z zakresu anatomii, biofizyki, biochemii oraz żywienia zwierząt. W ciągu wieloletniej praktyki oraz uczestnictwu w licznych szkoleniach, zdobyła umiejętności w zakresie terapii manualnej, a także fizykoterapii pozwalające na przygotowanie koni do zwiększonego wysiłku fizycznego, skracające czas regeneracji po wysiłku oraz wspomagające leczenie kontuzji.

dr n. wet. spec. Michał Wąsowicz

Nazywam się Michał Wąsowicz. Jestem doktorem nauk weterynaryjnych, w pełni poświęconym mojej największej pasji – stomatologii weterynaryjnej, która rozpoczęła się 16 lat temu i trwa do dziś!! Poprzez profilaktykę, diagnostykę i leczenie chorób jamy ustnej zwierząt domowych poprawiam nie tylko uśmiech, ale przede wszystkim jakość zdrowia i życia czworonożnych przyjaciół. Aktualnie współpracuję z kilkunastoma lecznicami weterynaryjnymi w Warszawie i okolicy, aby dotrzeć do jak największej liczby potrzebujących. Moim marzeniem jest uświadomienie wszystkim właścicielom zwierząt na całym świecie, jak ważna jest profilaktyka higieny jamy ustnej dla jakości i długości życia ich wiernych przyjaciół. Zarówno strona www.drwasowicz.pl, jak i moje kanały w mediach społecznościowych zostały stworzone, abym mógł to marzenie zrealizować. Drugą moją pasją jest przekazywanie wiedzy. Jako nauczyciel akademicki prowadzę zajęcia anatomii zwierząt w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Nieprzerwalnie podnoszę swoje kwalifikacje w zakresie stomatologii weterynaryjnej jako uczestnik wielu szkoleń i kursów dla lekarzy weterynarii i lekarzy medycyny ludzkiej na całym świecie oraz dorocznych kongresach organizowanych przez „European Veterinary Dental Society”. Reprezentuję SGGW na międzynarodowych konferencjach, przedstawiając wyniki badań naukowych, prowadzonych wspólnie z Politechniką Gdańską.

Mogę śmiało powiedzieć, że jestem szczęśliwym NIEludzkim dentystą.

Trzy warianty cenowe

2200 zł

4 dogodne raty

4300 zł

2 dogodne raty

8500 zł

Opłata jednorazowa