Lubisz zwierzęta?

Wybierz zawód z pasją!

Zapisz się wstępnie

TECHNIK HODOWCA KONI

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Kwalifikacja ROL.06 – Organizacja chowu i hodowli koni
Kwalifikacja ROL.07 – Szkolenie i użytkowanie koni

Cel kursu:

Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu:

 • wykonywania czynności związanych z chowem i hodowlą koni
 • szkolenia oraz przygotowywania koni do użytkowania i sprzedaży
 • organizowania oraz prowadzenia rekreacji i turystyki jeździeckiej
 • wykonywania czynności związanych z transportem koni

Miejsca pracy:

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminów można prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne zajmujące się chowem, hodowlą i użytkowaniem koni lub znaleźć zatrudnienie:

 • w ośrodkach hodowli koni
 • przy szkoleniu koni
 • przy użytkowaniu koni w turystyce i rekreacji

Informacje ogólne:

 • kurs czterosemestralny w formie zaocznej obejmujący 900 godzin dydaktycznych
 • zajęcia realizowane w soboty i niedziele
 • zajęcia praktyczne prowadzone m.in. w stajniach
 • kształcenie teoretyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w czasie rzeczywistym
 • kurs prowadzony przez doświadczoną kadrę według obowiązującej podstawy programowej z 2019 r.

Praktyczna nauka zawodu:

 • stajnie i stadniny w Warszawie i okolicach

Wymagania względem uczestników:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • posiadanie wykształcenia średniego
 • brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie oraz wykonywania zawodu

Egzamin:

Warunkiem otrzymania tytułu zawodowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminów zawodowych organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i OKE Warszawa. Każdy egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej (także z wykonaniem).

Informacje dodatkowe:

 • Na prośbę uczestnika kursu wydawane będą stosowne zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych instytucji.
 • Rekrutacja bez egzaminów, decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Dla osób uczestniczących w więcej niż jednym kursie są przewidziane zniżki.

Ramowy plan zajęć

Kwalifikacja ROL.06 – Organizacja chowu i hodowli koni
Przedmiot Forma zajęć
Chów i hodowla koni

Teoretyczne

Produkcja zwierzęca

Teoretyczne

Produkcja roślinna

Teoretyczne

Technika w rolnictwie

Teoretyczne

Chów i hodowla koni w praktyce

Praktyczne

Prowadzenie produkcji rolniczej

Praktyczne

Obsługa środków technicznych

Praktyczne

Kwalifikacja ROL.07 – Szkolenie i użytkowanie koni
Przedmiot Forma zajęć
Użytkowanie wierzchowe koni

Teoretyczne

Użytkowanie zaprzęgowe koni

Teoretyczne

Imprezy jeździeckie i transport koni

Teoretyczne

Rekreacja i turystyka konna

Teoretyczne

Jazda konna

Praktyczne

Użytkowanie wierzchowe koni w praktyce

Praktyczne

Użytkowanie zaprzęgowe koni w praktyce

Praktyczne

Imprezy jeździeckie i transport koni w praktyce

Praktyczne

Rekreacja i turystyka konna w praktyce

Praktyczne

Trzy warianty cenowe

490 zł

18 dogodnych rat

2150 zł

4 dogodne raty

8500 zł

Opłata jednorazowa