Lubisz zwierzęta?

Wybierz zawód z pasją!

Zapisz się wstępnie

OGRODNIK

Kurs kwalifikacji zawodowych

Kwalifikacja R.5 – Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

Cel kursu:

Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu produkcji i pielęgnacji roślin, porządkowania terenów zielonych. Przedmiotem produkcji mogą być warzywa, owoce, rośliny jadalne, rośliny ozdobne, grzyby jadalne uprawiane w gruncie i pod osłonami.

 

Charakterystyka zawodu R.5 ogrodnik:

Ogrodnik jest zawodem dla osób lubiących prace na świeżym powietrzu. Zawód ten przysposabia do pracy zespołowej, mobilizuje do systematyczności. Ważne jest nabycie umiejętności rozróżniania barw czy poczucie estetyki. Należy pamiętać, że ogrodnictwo wiąże się często z dużym wysiłkiem fizycznym oraz pracą w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Praca w zawodzie ogrodnika polega na produkcji i pielęgnacji roślin – zarówno w gruncie, jak i w obiektach zamkniętych, a także na porządkowaniu i sprzątaniu terenu otaczającego zieleń. Przedmiotem produkcji mogą być warzywa, owoce, rośliny jadalne, rośliny ozdobne, grzyby jadalne uprawiane w gruncie i pod osłonami. Ogrodnik producent –rozmnaża rośliny uprawne. Przygotowuje glebę, przeprowadza zabiegi uprawowe tj. orka, bronowanie, kultywatorowanie.

W trakcie kształcenia w naszej placówce słuchacz kursu nabywa umiejętności z zakresu:

 • zakładania i prowadzenia upraw ogrodowych
 • prowadzenia produkcji sadowniczej
 • prowadzenia produkcji warzywniczej
 • prowadzenia produkcji roślin sadowniczych
 • eksploatacji środków technicznych stosowanych w ogrodnictwie

Po ukończeniu kursu absolwent może szukać pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych, konserwacją terenów zielonych, w gospodarstwach agroturystycznych i ekologicznych.

Nabycie kwalifikacji ogrodnika nadaje absolwentowi kursu uprawnienia rolnicze zgodne z wymogami Ministerstwa Rolnictwa oraz ARiMR.

Uzyskane kwalifikacje można podwyższyć na dodatkowych kursach nadających uprawnienia technika do danego zawodu, kwalifikacja R.18

Informacje ogólne ogrodnik:

 • Kurs obejmuje 650 godzin dydaktycznych, trwa 10 miesięcy
 • Kurs prowadzony przez doświadczoną kadrę według programu opierającego się na realizacji obowiązującej podstawy programowej
 • Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, zjazdy co 2 tygodnie (piątek – sobota)
 • Praktyczna nauka zawodu – w gospodarstwach ogrodniczych, sadowniczych, firmach zajmujących się planowaniem i porządkowaniem ogródków przydomowych. Współpracujemy między innymi ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz PGR Bródno.

Wymagania względem uczestników ogrodnik:

 • ukończenie 18-go roku życia
 • brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie oraz wykonywania zawodu

Egzamin:

Warunkiem otrzymania tytułu zawodowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Egzamin składa się z:

 • Części pisemnej – test składający się z 40 pytań . Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 50 %
 • Części praktycznej – zadanie do wykonania praktycznego np. posadzenie rozsady wg wzorów podanych w zadaniu. Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 75%

Informacje dodatkowe:

 • Na prośbę uczestnika kursu wydawane będą stosowne zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych instytucji
 • Rekrutacja bez egzaminów, decyduje kolejność zgłoszeń

Ramowy plan zajęć

Przedmiot

Produkcja sadownicza i szkółkarska

Produkcja warzywnicza

Rośliny ozdobne i tereny zieleni

Technika w ogrodnictwie

Działalność gospodarcza i organizacja prac ogrodniczych

Uprawy ogrodnicze

Organizacja produkcji ogrodniczej

Praktyka zawodowa

Forma zajęć

Teoretyczne

Teoretyczne

Teoretyczne

Teoretyczne

Teoretyczne

Praktyczne

Praktyczne

Praktyczne

Kierownik kursu

Michał Babski

Absolwent Wydziału Nauk o Zwierzetach SGGW w Warszawie o kierunku Zootechnik, posiada również dyplom Technika weterynarii. Od kilkunastu lat pracuje jako nauczyciel przedmiotów zawodowych, głównie na kierunkach technik weterynarii, technik hodowli koni i technik pszczelarz. Jest współautorem programów nauczania dla techników, skryptów i materiałów edukacyjnych.

W ramach ogólnokrajowej koncepcji CSR współpracuje z firmami szkolącymi pracowników o przyrodniczym znaczeniu pszczół i dzikich zapylaczy. Uczestniczył w programach ułatwiających, poprzez hodowlę pszczół, powrót na rynek pracy osobom stale bezrobotnym i wykluczonym (m.in. z ośrodków leczenia uzależnień).

Od kilkunastu lat prowadzi niewielką pasiekę i gospodarstwo rolne metodami modnej dziś Permakultury. Uwielbia prowadzić tam zajęcia praktyczne i zarażać uczniów pasją do pszczelarstwa i ogrodnictwa. Od dziecka miłośnik przyrody, a zwłaszcza zwierząt. Obecnie posiada około pół miliona pszczół, kilkanaście kur, kilka królików, trzy psy, kota, żółwia i kozę oraz zadomowioną na terenie gospodarstwa rodzinkę bobrów.

Trzy warianty cenowe OGRODNIK

360 zł

10 dogodnych rat

1780 zł

2 dogodne raty

3500 zł

Opłata jednorazowa

TECHNIK OGRODNIK

Kurs kwalifikacji zawodowych

Kwalifikacja R.18 – Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

Cel kursu:

Kurs dla osób chcących podwyższyć kwalifikacje zawodowe ogrodnika R.5 na poziom technikalny. Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu produkcji i pielęgnacji roślin, porządkowania terenów zielonych. Przedmiotem produkcji mogą być warzywa, owoce, rośliny jadalne, rośliny ozdobne, grzyby jadalne uprawiane w gruncie i pod osłonami.

Charakterystyka zawodu R.18 technik ogrodnik:

Technik ogrodnik prowadzi produkcję materiału szkółkarskiego-sadowniczego i roślin ozdobnych oraz produkcję owoców i warzyw; przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni; wykonuje dekoracje z wykorzystaniem roślin ozdobnych, naczyń i materiałów pomocniczych. Wykonuje czynności związane z procesem produkcji oraz magazynowaniem produktów ogrodniczych, użytkuje maszyny i urządzenia wykorzystywane w technologii produkcji owoców, warzyw i roślin ozdobnych, nadzoruje podległych pracowników. Produkcja materiału szkółkarskiego realizowana jest poprzez stosowanie technologii produkcji drzew i krzewów owocowych i ozdobnych oraz roślin jagodowych, a także bylin oraz roślin jednorocznych i dwuletnich. W zakresie produkcji owoców technik ogrodnik planuje i projektuje zakładanie i prowadzenie plantacji towarowych oraz je prowadzi.

Produkcja warzyw obejmuje technologie produkcji warzyw pod osłonami i na otwartych plantacjach.

W zakresie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni technik ogrodnik planuje i projektuje tereny zieleni, wyznacza miejsca do zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów, posługuje się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach urządzania i pielęgnacji terenów zieleni, przygotowuje miejsca do nasadzeń drzew i krzewów, zakłada trawniki i kwietniki, obsadza wazy kwiatowe, przygotowuje mieszanki ziem ogrodniczych, torfu i podłoży dla roślin.

W trakcie kształcenia w naszej placówce słuchacz kursu nabywa umiejętności z zakresu:

 • planowania i organizacji prac ogrodniczych
 • planowania prac związanych z uprawą roślin sadowniczych
 • planowania prac związanych z uprawą roślin warzywnych
 • planowania prac związanych z uprawą roślin ozdobnych

Po ukończeniu kursu absolwent może szukać pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych, konserwacją terenów zielonych, w gospodarstwach agroturystycznych i ekologicznych. Można również samemu prowadzić działalność gospodarczą w powyższych kierunkach.

Nabycie kwalifikacji ogrodnika nadaje absolwentowi kursu uprawnienia rolnicze zgodne z wymogami Ministerstwa Rolnictwa oraz ARiMR.

Informacje ogólne technik ogrodnik:

 • Kurs obejmuje 355 godzin dydaktycznych, trwa 5 miesięcy
 • Kurs prowadzony przez doświadczoną kadrę według programu opierającego się na realizacji obowiązującej podstawy programowej
 • Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, zjazdy co 2 tygodnie (piątek – sobota)
 • Praktyczna nauka zawodu – w gospodarstwach ogrodniczych, sadowniczych, firmach zajmujących się planowaniem i porządkowaniem ogródków przydomowych. Współpracujemy między innymi ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz PGR Bródno.

Wymagania względem uczestników technik ogrodnik:

 • ukończenie 18-go roku życia
 • brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie oraz wykonywania zawodu

Egzamin:

Warunkiem otrzymania tytułu zawodowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Egzamin składa się z:

 • Części pisemnej – test składający się z 40 pytań . Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 50 %
 • Części praktycznej – zadanie do wykonania praktycznego np. posadzenie rozsady wg wzorów podanych w zadaniu. Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 75%

Informacje dodatkowe:

 • Na prośbę uczestnika kursu wydawane będą stosowne zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych instytucji
 • Rekrutacja bez egzaminów, decyduje kolejność zgłoszeń

Ramowy plan zajęć

Przedmiot

Produkcja sadownicza i szkółkarska

Produkcja warzywnicza

Rośliny ozdobne i tereny zieleni

Technika w ogrodnictwie

Działalność gospodarcza i organizacja prac ogrodniczych

Uprawy ogrodnicze

Organizacja produkcji ogrodniczej

Praktyka zawodowa

Forma zajęć

Teoretyczne

Teoretyczne

Teoretyczne

Teoretyczne

Teoretyczne

Praktyczne

Praktyczne

Praktyczne

Kierownik kursu

Michał Babski

Absolwent Wydziału Nauk o Zwierzetach SGGW w Warszawie o kierunku Zootechnik, posiada również dyplom Technika weterynarii. Od kilkunastu lat pracuje jako nauczyciel przedmiotów zawodowych, głównie na kierunkach technik weterynarii, technik hodowli koni i technik pszczelarz. Jest współautorem programów nauczania dla techników, skryptów i materiałów edukacyjnych.

W ramach ogólnokrajowej koncepcji CSR współpracuje z firmami szkolącymi pracowników o przyrodniczym znaczeniu pszczół i dzikich zapylaczy. Uczestniczył w programach ułatwiających, poprzez hodowlę pszczół, powrót na rynek pracy osobom stale bezrobotnym i wykluczonym (m.in. z ośrodków leczenia uzależnień).

Od kilkunastu lat prowadzi niewielką pasiekę i gospodarstwo rolne metodami modnej dziś Permakultury. Uwielbia prowadzić tam zajęcia praktyczne i zarażać uczniów pasją do pszczelarstwa i ogrodnictwa. Od dziecka miłośnik przyrody, a zwłaszcza zwierząt. Obecnie posiada około pół miliona pszczół, kilkanaście kur, kilka królików, trzy psy, kota, żółwia i kozę oraz zadomowioną na terenie gospodarstwa rodzinkę bobrów.

Trzy warianty cenowe TECHNIK OGRODNIK

370 zł

5 dogodnych rat

910 zł

2 dogodne raty

1750 zł

Opłata jednorazowa