Lubisz zwierzęta?

Wybierz zawód z pasją!

Zapisz się wstępnie

FRYZJER ZWIERZĄT GROOMER

Kurs zawodowy

Rozpoczęcie zajęć: 22-23.10.2022

Miejsca pracy:

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub współpraca z przychodniami, lecznicami małych zwierząt, szkołami dla psów, schroniskami dla bezdomnych zwierząt. Często praca ze zwierzęciem w domu właściciela lub w terenie. Praca dla osób nie lubiących rutyny, chcących żyć aktywnie, otwartych na rozwój zawodowy i nowe doświadczenia.

Wydajemy zaświadczenia ukończenia kursu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Informacje ogólne:

  • Kurs obejmuje 120 godzin dydaktycznych
  • Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, zjazdy co 2 tygodnie (sobota-niedziela)
  • Zajęcia w 10-12 osobowych grupach

Forma kształcenia:

Kurs ma charakter zajęć teoretyczno-praktycznych. Część teoretyczną obejmują wykłady. Część praktyczna to praca z psami w sali zajęć oraz w terenie.

Wymagania względem uczestników:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

  • ukończenie 18. roku życia
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kursie oraz wykonywania zawodu

Egzamin:

Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego. Egzamin składa się z:

  • Części pisemnej – test . Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 60%
  • Części ustnej – sytuacja praktyczna do omówienia. Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 75%

Opis zawodu:

Fryzjer zwierząt wykonuje strzyżenie, trymowanie, zabiegi higieniczne, czesanie i kąpiele zwierząt domowych. Potrafi dobrać sposób pielęgnacji do rasy oraz rodzaju sierści. W zakresie jego kompetencji leży także przygotowywanie zwierząt do wystaw. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo zwierzęcia powierzonego mu na czas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych. W swojej pracy musi kierować się dobrostanem zwierząt. Sposób wykonywania pracy musi dostosować do charakteru i zachowania zwierzęcia.

Informacje dodatkowe:

  • Dla osób uczestniczących w więcej niż jednym kursie są przewidziane zniżki.

Ramowy plan zajęć

Przedmiot

Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt towarzyszących, Stan utrzymania zwierzęcia

Podstawy behawioryzmu psów i kotów, Komunikacja pies, kot – człowiek, Sygnały uspokajające i sposoby postępowania podczas zabiegów pielęgnacyjnych

Rodzaje okrywy włosowej, Wzorce ras

Przyrządy do pielęgnacji zwierząt, Kosmetyki pielęgnacyjne

Pielęgnacja zwierząt towarzyszących na potrzeby domowe, Przygotowywanie zwierząt na wystawy

Zabiegi pielęgnacyjne w praktyce

Egzamin

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

LICZBA GODZIN

12

12

6

6

18

60

6

120

Prowadzący

Aleksandra Dobrut

Moja przygoda z groomingiem zaczęła się od własnego psa-cocker spaniela, którego nauczyłam się strzyc własnoręcznie.

Pełniąc w latach 80-ych ubiegłego wieku zadania technika weterynarii w Klinice Chirurgii Małych Zwierząt na SGGW coraz częściej zdarzało się, że pacjenci wydziału trafiali do mnie na strzyżenie. Postanowiłam zająć się groomingiem na poważnie. Jedyne możliwości nauki zawodu w tamtych czasach to były nieliczne publikacje kynologiczne oraz wystawy psów. Patrzyłam na przygotowanie różnych ras, pytalam hodowców o szczegóły, czasem mogłam uczyć się na żywych psach. Kilka lat później nawiązałam kontakty z hodowcami w Danii i tam zdobyłam mnóstwo wiedzy i praktyki dzięki ich życzliwości. Ponieważ wciąż pojawiają się w Polsce nowe rasy, nauka groomingu jest niekończącą się nauką. Coraz częściej bywają w salonie koty różnych ras, których grooming stanowi nielada wyzwanie dla groomera. Od lat prowadzę małą firmę DogStarService, wykorzystując swoją wiedzę jako groomer, hodowca i sędzia kynologiczny do przygotowywania psów i kotów do wystaw, a także do groomingu komercyjnego .Od czasu do czasu zajmuję się także specyficzną formą groomingu na planie filmowym.

Trzy warianty cenowe

1700 zł

4 dogodne raty

3300 zł

2 dogodne raty

6500 zł

Opłata jednorazowa