Lubisz zwierzęta?

Wybierz zawód z pasją!

Zapisz się wstępnie

DOGOTERAPEUTA

Kurs zawodowy

Rozpoczęcie zajęć: 27-28.11.2021

Miejsca pracy:

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej i świadczenie usług dogoterapeutycznych w żłobkach, przedszkolach, szkołach, domach opieki, szpitalach, fundacjach, indywidualnie w domu podopiecznego, ośrodkach rehabilitacyjnych, sanatoriach…
Praca dla osób ceniących sobie podnoszenie kwalifikacji- np. nauczycieli, osób kreatywnych, empatycznych, lubiących kontakt ludźmi i zwierzętami.

Wydajemy zaświadczenia ukończenia kursu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Cel kursu:

Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu dogoterapii.

Informacje ogólne:

  • Kurs obejmuje 206 godzin dydaktycznych
  • Kurs prowadzony przez doświadczoną kadrę według autorskiego programu
  • Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, zjazdy co 2 tygodnie (sobota-niedziela)

Forma kształcenia:

Kurs ma charakter zajęć teoretyczno-praktycznych. Część teoretyczną obejmują wykłady. Część praktyczna to praca metodą projektów - z psem terapeutą towarzyszącym w sali zajęć.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

  • posiadanie wykształcenia średniego,
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kursie oraz wykonywania zawodu.

Egzamin:

Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
Egzamin składa się z:

- Części pisemnej – test . Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 60%
- Części ustnej – sytuacja praktyczna do omówienia. Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 75%

Informacje dodatkowe:

  • Na prośbę uczestnika kursu wydawane będą stosowne zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych instytucji.
  • Rekrutacja bez egzaminów, decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Dla osób uczestniczących w więcej niż jednym kursie są przewidziane zniżki.

Ramowy plan zajęć

Przedmiot Liczba godzin
DOGOTERAPIA - zarys historyczny

8

Prawne aspekty dogoterapii

8

Dogoterapia w praktyce

48

Problemy behawioralne oczami właściciela, zaburzenia zachowania

8

Indywidualny program dogoterapeuty

48

Dogoterapia w pracy z dziećmi i w pracy z dorosłymi z różnego rodzaju potrzebami i niepełnosprawnością

24

Warsztat- referencje - metoda projektu

32

Formy pracy dogoterapeuty

8

Pies w dogoterapii

16

Egzamin

6

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

206

Prowadzący

Urszula Bartosiak

Z wykształcenia pedagog i Dogoterapeuta. Realizując się zawodowo w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi w towarzystwie psa ( suki rasy Flat, która wabi się IRIS), osiąga wymierne efekty terapeutyczne.

Wykładowca kursu zawodowego Dogoterapeuta.Prezes Instytutu Tradycji Narodowej, w ramach, którego prowadzi zajęcia, warsztaty, pokazy, wystawy związane z psim życiem. Opracowała autorski program dogoterapii, który z sukcesem prowadzi pracując z osobami w terapii indywidualnej. Jako praktyk z zaangażowaniem w ramach dogoterapii współpracuje z Domami Opieki oraz z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

W życiu prywatnym:
Z zamiłowania do muzyki z powodzeniem występuje i prowadzi własny zespół wokalno- kostiumowy "Nadzieja". Businesswoman, szczęśliwa żona, mama trójki dzieci. Przyjaźń, energia nadaje rytm jej działaniom.

Trzy warianty cenowe

1450 zł

4 dogodne raty

2800 zł

2 dogodne raty

5500 zł

Opłata jednorazowa