NABÓR wrzesień 2015

Informujemy, że trwa już nabór do wszystkich naszych szkół rozpoczynających pracę w LUTYM 2015r  oraz we WRZEŚNIU 2015r .


Nabór luty i wrzesień  2015 – Szkoła Policealna 2-letnia

i

Prywatne Centrum Kształcenia Zawodowego kształcącej techników weterynarii od 1995 roku ogłasza nabór na nowe semestry policealne rozpoczynające naukę w lutym i wrześniu 2015 roku. Jak co roku  uruchamiamy dwa systemy zajęć: stacjonarne oraz zaoczne.

Forma stacjonarna to spotkania co tydzień, zjazdy piątek – sobota, zaliczenie semestrze na podstawie ocen wystawianych przez prowadzącego. Forma zaoczna to zajęcia co dwa tygodnie, zjazdy piątek-sobota, zaliczenie na podstawie płatnych egzaminów, dodatkowo każdy słuchacz składa po dwie prace pisemne z każdego przedmiotu, w każdym z czterech semestrów.


Zapraszamy !
Nabór Wrzesień 2015 – Technikum 4-letnie

NAUCZYCIELE:

mianowani i dyplomowani, posiadają uprawnienia egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania matury i egzaminu zawodowego

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU :

technik weterynarii: Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW, warszawskie przychodnie weterynaryjne, warszawskie ZOO, hodowle koni, świń i bydła technik analityk: Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW, warszawskie laboratoria mikrobiologiczne oraz analityczne, zakłady przemysłu spożywczego technik ochrony środowiska: stacje sanitarno – epidemiologiczne, inspekcja weterynaryjna, stacje oczyszczania ścieków i uzdatniania wody

WYRÓŻNIKAMI NASZEJ SZKOŁY SĄ:

  • małe zespoły klasowe
  • indywidualizacja pracy z uczniem (np. dyslektycznym)
  • aktywne uczestnictwo młodzieży w kulturze: lekcjach muzealnych, w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, wycieczkach zawodowych i integracyjnych
  • bezpieczeństwo – stała ochrona i elektroniczny monitoring
  • klimat szkoły – życzliwy, przyjazny, zapewniający bezpieczeństwo i wsparcie
  • stała pomoc pedagogiczno – psychologiczna
  • pozyskujemy fundusze unijne na praktyki w Polsce i za granicą, pozalekcyjne warsztaty zawodowe oraz sprzęt i aparaturę do praktycznej nauki zawodu

WARUNKI PRZYJĘCIA:

na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum i egzaminów gimnazjalnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej

INFORMACJA i ZAPISY:

poniedziałek – piątek godz. 9.00 – 15.00, w sobotę 9.00 – 13.00

Warszawa, ul. Kijowska 3, tel./fax: 618-96-92, 618-91-40


   wróć do poprzedniej strony