Lubisz zwierzęta?

Wybierz zawód z pasją!

Zapisz się wstępnie

DZIEŃ OTWARTY dla kandydatów do klasy I na r. szk. 2022/2023

Dni otwarte dla kandydatów do klas I na r. szk. 2022/2023:
  • 17 marca 2022 r. godz. 18:00
  • 21 kwietnia 2022 r. godz. 18:00

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie do naszej szkoły obowiązuje rozmowa rekrutacyjna oraz przedstawienie portfolio. Portfolio (w formie prezentacji, zdjęć, rysunków lub każdej innej) powinno pokazać zainteresowanie kandydata zwierzętami.
Na rozmowie musi być obecny rodzic/opiekun prawny. Odbywa się ona z udziałem dyrektora oraz pedagoga szkolnego, w miłej, przyjaznej atmosferze. Kandydaci proszeni są również o dostarczenie kserokopii świadectwa ukończenia klasy VII oraz ocen z I semestru klasy VIII (np. wyciąg z dziennika elektronicznego).

Celem dobrego przygotowania się do rozmowy kandydatom sugerujemy przemyślenie odpowiedzi na najważniejsze pytanie: “dlaczego chcesz podjąć naukę w technikum weterynarii?”

Serdecznie zapraszamy!