Lubisz zwierzęta?

Wybierz zawód z pasją!

Zapisz się wstępnie

Zimowe półkolonie weterynaryjne

31 stycznia – 5 lutego 2022

Cel półkolonii:

 • zdobycie przez młodzież wiedzy na temat pracy ze zwierzętami
 • poznanie wyzwań związanych z pracą technika weterynarii
 • weryfikacja planów podjęcia nauki w technikum weterynaryjnym i pracy ze zwierzętami

Informacje ogólne:

 • 6 dni spotkań weterynaryjnych po 8 godzin dziennie (9:00 – 17:00)
 • uczestniczenie w lekcjach zawodowych realizowanych w Prywatnym Technikum Weterynarii nr 1 w Warszawie
 • przypatrywanie się pracy ze zwierzętami w szkolnym gabinecie weterynaryjnym „Praska Przykotnia” w Warszawie
 • dwie wycieczki zawodowe do hodowli zwierząt gospodarskich

Warunki uczestnictwa:

 • uczęszczanie do klasy VIII lub VII szkoły podstawowej
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach ze zwierzętami

Cena półkolonii – 1200 zł obejmuje:

 • lekcje zawodowe teoretyczne i praktyczne
 • materiały na lekcje praktyczne
 • zajęcia w gabinecie weterynaryjnym „Praska Przykotnia”
 • dwie wycieczki do miejsc hodowli zwierząt wraz z przewozem
 • wyżywienie (6 obiadów, 4 podwieczorki)
 • ubezpieczenie NNW

TEMATYKA

 • nauka w technikum weterynarii – program nauczania, plan lekcji, praktyki zawodowe
 • anatomia i fizjologia zwierząt – lekcje teoretyczne i praktyczne z użyciem kości i szkieletów zwierząt
 • chów zwierząt gospodarskich – lekcje teoretyczne i wizyty w gospodarstwach hodowli koni i bydła
 • chów zwierząt domowych – lekcje teoretyczne i zajęcia o prowadzeniu hodowli kotów w gabinecie weterynaryjnym „Praska Przykotnia”
 • diagnostyka chorób zwierząt – lekcje teoretyczne, badanie kliniczne zwierząt w gabinecie weterynaryjnym „Praska Przykotnia”, badanie laboratoryjne kału w szkolnej pracowni zawodowej
 • choroby zwierząt – lekcje teoretyczne
 • zabiegi weterynaryjne – podstawy szycia ran, zakładania opatrunków oraz podawania leków psom i kotom w gabinecie weterynaryjnym „Praska Przykotnia”

RAMOWY PLAN TYGODNIA

 • poniedziałek, wtorek, czwartek, sobota – lekcje w Prywatnym Technikum Weterynarii oraz zajęcia w gabinecie weterynaryjnym „Praska Przykotnia”
 • środa, piątek – wycieczka zawodowa do hodowli bydła mlecznego oraz hodowli koni

Ramowy plan dnia w Prywatnym Technikum Weterynarii

 • 09:00 – 09:45 lekcja zawodowa
 • 10:00 – 10:45 lekcja zawodowa
 • 11:00 – 12:00 lekcja zawodowa praktyczna
 • 12:15 obiad
 • 13:00 – 15:00 zajęcia w gabinecie weterynaryjnym „Praska Przykotnia”
 • 15:15 podwieczorek
 • 16:00 – 17:00 lekcja zawodowa praktyczna

Ramowy plan dnia na wycieczce zawodowej

 • 09:00 wyjazd spod budynku Prywatnego Technikum Weterynarii
 • 11:00 – 12:45 poznanie specyfiki gospodarstwa hodowlanego koni/bydła
 • 13:00 obiad
 • 13:30 – 15:30 wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu chowu koni/bydła
 • 17:00 powrót do Warszawy

Zapraszamy do zapisów w sekretariacie szkoły!

22 618 96 92