Lubisz zwierzęta?

Wybierz zawód z pasją!

Zapisz się wstępnie

Informacje o egzaminach zawodowych oraz wzory dokumentów

UWAGA: W przypadku uczniów rozpoczynających naukę zgodnie z podstawą programową z 2019 roku, warunkiem otrzymania promocji do klasy wyżej jest przystąpienie do egzaminu zawodowego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów przeprowadzania egzaminów zawodowych oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z dnia 6 września 2019r., poz. 1707)


Wszystkie materiały dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012, 2017 i 2019) są dostępne na stronie:

https://www.testy.egzaminzawodowy.info

W Serwisie dostępne są testy pisemne, arkusze praktyczne, oraz przykładowe rozwiązania z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Baza materiałów jest na bieżąco aktualizowana. Dostęp do materiałów jest BEZPŁATNY.

Testy można rozwiązywać bezpośrednio na stronie (online) lub pobierać na swój komputer (np. do wydruku).
Możliwe jest także generowanie losowych zestawów pytań.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie można uzyskać na stronach internetowych:

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – www.cke.edu.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie - www.oke.waw.pl

Wszelkie informacje dotyczące opłat za egzaminy oraz wglądu do pracy egzaminacyjnej znajdują się na stronie komisji egzaminacyjnej w Warszawie (oke.waw.pl )

Uczniowie rozpoczynający od 2019r. naukę w klasach pierwszych będą zdawać egzaminy z dwóch kwalifikacji, zgodnie z wprowadzoną reformą edukacji zgodnie z podstawą programową z 2019 roku:
ROL.11.Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
ROL.12.Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

Terminy egzaminów:
ROL.11- egzamin po I semestrze klasy III- Sesja Zimowa
ROL.12- egzamin po I semestrze klasy V- Sesja Zimowa

Informacja o terminach dodatkowych

Informacja –dotyczy podstawy programowej 2019
Poza terminem głównym egzaminów pisemnych i praktycznych, dla podstawy programowej 2019 przewidziany jest termin dodatkowy. Z dodatkowego terminu można skorzystać jedynie w przypadku sytuacji nagłych, losowych i zdrowotnych. Z dodatkowego terminu nie mogą skorzystać osoby, które nie zostały zgłoszone do głównego terminu egzaminu. Zdawanie egzaminu w dodatkowym terminie jest możliwe po złożeniu udokumentowanego wniosku.* Ww. wniosek należy złożyć do Dyrektora szkoły najpóźniej w dniu przeprowadzenia egzaminu (cz. pisemnej lub praktycznej). Dyrektor szkoły w dniu następnym przekazuje wniosek do Dyrektora OKE. Dyrektor OKE w ciągu dwóch dni rozstrzyga w sprawie. Rozstrzygnięcie Dyrektora OKE jest ostateczne. Do tego typu sytuacji nie zaliczamy: pobytu za granicą w terminie egzaminu.
*dokument potwierdzający udział w zdarzeniu lub samo zdarzenie wydany przez odpowiedni organ np.: policję, szpital, lekarza, przewoźnika itp.

Nie złożenie deklaracji we wskazanym terminie jest jednoznaczne z brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu zawodowego w danej sesji.

Deklarację można złożyć osobiście w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz.8.30-15.00, w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach można wysłać skan e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i w terminie późniejszym dostarczyć oryginał.

Uczniowie, którzy będą egzamin poprawiać, po otrzymaniu wyników z egzaminu zobowiązani są do pobrania, wypełnienia i złożenia lub przesłania deklaracji przystąpienia do egzaminu w kolejnej sesji w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyników. Procedura jak wyżej.

W przypadku składania w formie elektronicznej - w tytule wiadomości proszę umieścić informacje wg wzoru:
Deklaracje na egzamin zawodowy w sesji letniej/zimowej– symbol kwalifikacji – imię i nazwisko ucznia, klasa lub absolwent np. deklaracja na egzamin zawodowy w sesji letniej 2022, ROL.12 , Jan Nowak, kl. 2 A

W ten sam sposób prosimy zapisać plik z deklaracją.

Wyniki z sesji Zimowej są ogłaszane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną 31 Marca

Wyniki z sesji Letniej są ogłaszane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną 31 Sierpnia

Odbiór świadectw i certyfikatów jest możliwy po otrzymaniu dokumentów z OKE oraz zarejestrowaniu w ewidencji.