W dniach 15 i 17 czerwca odbyły się  zewnętrzne państwowe egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. W naszym Centrum odbyły się dwa egzaminy: Technik weterynarii oraz Technik rolnik. Do egzaminów  podchodzili absolwenci Prywatnego Technikum Weterynarii nr 1,  Prywatnej Szkoły Policealnej nr 1 dla młodzieży oraz Prywatnej Szkoły Policealnej nr 1 dla dorosłych. Na 43 osoby, które pisały egzamin dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe uzyskały 32 osoby. Daje to zdawalność egzaminu na poziomie 74,4%.  Najwyższa zdawalność miała miejsce w Prywatnej Szkole Policealnej dla Młodzieży i osiągnęła aż 95%.  CKE nie podała jeszcze wyników na rok br. , natomiast zdawalność w kraju egzaminów zawodowych w zeszłym roku wynosiła 50,9%

Comments are closed.

Praktyki zagraniczne

Szczegółowe informacje o projekcie i praktykach zagranicznych na stronie Prywatnego Technikum Weterynarii nr 1

Dane adresowe

Prywatne Centrum Kształcenia Zawodowego

ul. Kijowska 3
03-738 Warszawa
tel.:(+48 22) 618-96-92
fax.:(+48 22) 618-96-92
e-mail: pckz@pckz.edu.pl
e-mail sekretariat: pckz3@wp.pl

Nr rachunku bankowego PCKZ
43 1050 1025 1000 0091 4922 4876

sekretariat czynny:
od poniedziałku do czwartku w godz. 8.30 – 15.00,
piątki 8.30 – 18.00,
soboty 9.00 – 12.00