Młodzieży kończącej  gimnazjum polecamy gorąco Nasze  Technikum


Nasi uczniowie poznają w trakcie 4-letniej nauki tajniki anatomii i fizjologii zwierząt, hodowli i rozrodu zwierząt. Nauczyciele przekazują też uczniom wiedzę dotycząca niesienia pomocy naszym „braciom mniejszym”, uczą jak rozpoznawać choroby zakaźne, pasożyty czy schorzenia spowodowane błędami żywieniowymi.  Młodzież nabywa umiejętności związane z podawaniem leków, iniekcjami, zakładaniem wenflonów, podawaniem kroplówek, asystą przy zabiegach  chirurgicznych.


Nasi uczniowie oprócz zajęć edukacyjnych odbywają bardzo ciekawe zajęcia praktyczne w Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie, w Klinice Małych Zwierząt SGGW, Klinice Koni SGGW, laboratoriach analitycznych oraz w innych miejscach związanych z hodowlą i leczeniem  zwierząt.


Absolwent kończąc naszą szkołę jako technik weterynarii może pracować m.in.: w zakładach leczenia zwierząt, gospodarstwach hodowlanych, schroniskach, urzędach celnych, zakładach produkcji żywności, rzeźniach, ogrodach zoologicznych, gospodarstwach agroturystycznych, stadninach koni.


Dla gimnazjalistów istnieje możliwość poznania szkoły w czasie tzw „dni otwartych”.

Dni otwarte w roku 2017:   14 marca oraz  25  kwietnia  (wtorki).

Spotkania rozpoczynają się o godzinie 18.00.

ZAPRASZAMY!!!


   wróć do poprzedniej strony