Głównym kierunkiem w naszej szkole jest TECHNIK WETERYNARII.

Kształcimy w nim już od 1995r, mamy więc rozeznanie jak uczyć, żeby zajęcia były wartościowe i jednocześnie ciekawe.

Podczas 2-letniej nauki w szkole słuchacze nabywają umiejętności jak pomagać lekarzowi weterynarii w zwalczaniu chorób zwierząt, jak kontrolować stan zdrowotny i higieniczny zwierząt a także nabywają umiejętności wykonywania zabiegów sanitarno-weterynaryjnych oraz wiedzę z zakresu pełnienia nadzoru sanitarno-weterynaryjnego.

Po zakończeniu poszczególnych etapów kształcenia (R.9, R.10 i R.11) słuchacze przystępują do egzaminów zawodowych. Egzaminy składają się z części testowej (40 pytań) oraz z części praktycznej w wykonaniem. Egzaminy zdawane są w szkole pod okiem egzaminatora powołanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

 

Zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe odbywają się m.in.: na wydziałach SGGW w Warszawie (np. Klinika Małych Zwierząt, Klinika Koni, prosektorium), w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym, na fermach trzody chlewnej i fermach bydła oraz lecznicach weterynaryjnych w Warszawie. Miejsca praktyką ustalane są przez szkołę, ale również można na własną rękę znajdować ciekawe miejsca praktyk.

 

Absolwenci szkoły mogą znaleźć zatrudnienie jako pomoc lekarza weterynarii, m.in. w lecznicach i schroniskach dla zwierząt oraz ogrodach zoologicznych. Ponadto absolwenci mogą prowadzić własną działalność, pracować w zakładach przetwórstwa mięsnego czy fermach i  gospodarstwach hodowlanych.

Zawody dostępne dla absolwenta naszej szkoły to m.in.: technik weterynarii, asystent weterynaryjny, weterynaryjny kontroler sanitarny, laborant weterynaryjny, kontroler higieny mięsa.

Przejdź do rekrutacji   

ZAPRASZAMY !!!


   wróć do poprzedniej strony