Bibliotekoznawstwo

 1. Sylwia Bąbik – kierownik biblioteki pedagogicznej w Grodzisku Mazowieckim, autorka publikacji w prasie krajowej oraz w informatorze PBW – artykuły i poradniki bibliotekarskie
 2. Bogumiła Wolniewicz – nauczyciel dyplomowany, opiekun praktyk studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kwalifikacje do pracy w bibliotekach z dziećmi niepełnosprawnymi

Przyroda

 1. Marian Sobiechowski – nauczyciel geografii mianowany, kwalifikacje z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej
 2. Bożena Kozyra – kwalifikacje z zakresu pedagogiki leczniczej, opiekun praktyki pedagogicznej studentów Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie
 3. Zofia Wojciechowska – kwalifikacje z zakresu pedagogiki leczniczej, opiekun praktyki pedagogicznej studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej i Uniwersytetu Warszawskiego

Kwalifikacje pedagogiczne

 1. Ewa Sienkiewicz – pedagog szkolny, studium Socjoterapii Profilaktyki Uzależnień, kwalifikacje z Kinezjologii edukacyjnej
 2. Regina Krajewska – nauczyciel dyplomowany, manager oświaty, ekspert w zespole komisji kwalifikacyjnych Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy

Pedagogika lecznicza

 1. Edyta Jurek – nauczyciel terapeuta, kwalifikacje reedukatora i pedagoga terapeuty w zakresie pracy kompensacyjno – wyrównawczej z dziećmi z problemami rozwojowymi
 2. Danuta Olesik – Rzeplińska – kwalifikacje z zakresu socjoterapii, pomocy psychologicznej i zarządzania oświatą, pedagog, trener pierwszego stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 3. Agnieszka Klonowska – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Grodzisku Mazowieckim, organizator i opiekun praktyk dla studentów Wydziału Pedagogiki Specjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Zarządzanie oświatą

 1. Edyta Jurek – nauczyciel terapeuta, autorka publikacji: Wewnątrzszkolny System Oceniania w SP Nr 310, Wzorcowy statut dla szkół podstawowych, Projekty programu naprawczego dla szkoły podstawowej i gimnazjum
 2. Regina Krajewska – nauczyciel dyplomowany, manager oświaty, ekspert w zespole komisji kwalifikacyjnych Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy

Oligofrenopedagogika

 1. Agnieszka Klonowska – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Grodzisku Mazowieckim, organizator i opiekun praktyk dla studentów Wydziału Pedagogiki Specjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 2. Bogumiła Wolniewicz – nauczyciel dyplomowany, opiekun praktyk studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kwalifikacje do pracy w bibliotekach z dziećmi niepełnosprawnymi

Terapia pedagogiczna

 1. Danuta Olesik – Rzeplińska – kwalifikacje z zakresu socjoterapii, pomocy psychologicznej i zarządzania oświatą, pedagog, trener pierwszego stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 2. Ewa Sienkiewicz – pedagog szkolny, studium Socjoterapii Profilaktyki Uzależnień, kwalifikacje z Kinezjologii edukacyjnej

Muzyka, plastyka

 1. Irmina Dubaniowska – Kutek – nauczyciel mianowany, organizator wystaw, wernisaży, prelekcji, kustosz w Galerii SD w Warszawie
 2. Adam Pietruszka – magister sztuki w zakresie edukacji muzycznej, organizator koncertów, założyciel zespołów instrumentalno – wokalnych
 3. Piotr Śledziewski – wykładowca w pracowni rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, organizator wernisaży i licznych wystaw sztuki współczesnej w Galerii SD w Warszawie

   wróć do poprzedniej strony