Nasza Oferta:

Nowa oferta na rok 2017/2018


Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i biblioterapią

Doradztwo zawodowe

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Logopedia

Nauczanie biologii

Nauczanie biologii i geografii

Nauczanie geografii

Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie

Nauczanie plastyki i muzyki

Nauczanie plastyki i techniki

Nauczanie techniki

Oligofrenopedagogika

Pedagogika lecznicza z arteterapią lub z opieką paliatywną

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Przygotowanie pedagogiczne

Surdopedagogika

Terapia pedagogiczna

Tyflopedagogika

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka


   wróć do poprzedniej strony