Kastracja Kota

Zdjęcia z zajęć przygotowujących do samodzielnego przeprowadzania kastracji u kotów.