PCKZ
KURS ZAWODOWY
ZOOPSYCHOLOG

 

Miejsca pracy:


Prowadzenie własnej działalności gospodarczej i świadczenie usług behawiorystycznych w przychodniach, lecznicach małych zwierząt, często praca ze zwierzęciem w domu właściciela, schroniskach dla zwierząt. Praca dla osób ceniących różnorodność zadań, otwartych na doświadczenia, lubiących kontakt ze zwierzętami i rozmowy z właścicielami.


Wydajemy świadectwa ukończenia kursu na drukach MEN!


Cel kursu:

Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu obserwowania zachowań zwierząt oraz diagnozowania i terapii niepożądanych zachowań zwierząt.

Absolwent kursu, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu, uzyska tytuł zawodowy Zoopsycholog zgodny z klasyfikacją zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej.


INFORMACJE OGÓLNE:

 • Kurs obejmuje 240 godzin dydaktycznych
 • Kurs prowadzony przez doświadczoną kadrę według programu autorskiego
 • Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, zjazdy co 2 tygodnie (sobota-niedziela)
 • Zajęcia teoretyczne w grupach 10-12 osobowych
 • Zajęcia praktyczne, w Sali zajęć oraz w terenie, w grupach max 6- osobowych

FORMA KSZTAŁCENIA:

Kurs ma charakter zajęć teoretyczno-praktycznych. Część teoretyczną obejmują wykłady. Część praktyczna to praca ze zwierzętami towarzyszącymi w sali zajęć jak i w terenie.
Po zakończeniu kursu, kursanci będą mieli możliwość wymiany doświadczeń w grupie oraz z wykładowcami za pomocą powstałej platformy internetowej.


WYMAGANIA WZGLĘDEM UCZESTNIKÓW:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • ukończenie 18-go roku życia
 • brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie oraz wykonywania zawodu

EGZAMIN:

Warunkiem otrzymania tytułu zawodowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego. Egzamin składa się z:

 • Części pisemnej – test . Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 60%
 • Części ustnej – sytuacja praktyczna do omówienia. Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 75%

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Na prośbę uczestnika kursu wydawane będą stosowne zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych instytucji
 • Rekrutacja bez egzaminów, decyduje kolejność zgłoszeń
 • Prowadzone będzie poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy

Ramowy plan zajęć:

PRZEDMIOT
LICZBA GODZIN*
Etogram psa/kota Komunikacja pies/kot – człowiek
24
Wprowadzenie do psychologii Elementy psychologii zwierząt
48
Problemy behawioralne oczami właściciela Zaburzenia zachowania
48
Wywiad z właścicielem zwierzęcia Współpraca z właścicielem zwierzęcia
12
Terapie behawioralne Terapie wspomagające, diety Analiza przypadków
48
Samokształcenie z materiałów otrzymanych od wykładowcy
24
Egzamin
6
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego
210

PROWADZĄCY:

Katarzyna Iwańczuk

Behawiorysta, Instruktor Szkolenia Psów,
Wykładowca,
Sędzia Rally Obedience,
Instruktor Agility, Instruktor Handlingu,
Trener
Profilaktyki Pogryzień

Założycielka centrum szkolenia i terapii zwierząt towarzyszących Akademia Psorbona. Wykładowca kursu zawodowego Zoopsycholog. Członek Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE, Polskiego Towarzystwa Etologicznego oraz Stowarzyszenia Rally Obedience. Ekspert TV Puls w dziedzinie kynologii oraz felinologii. Inicjatorka i organizatorka wielu akcji charytatywnych mających na celu poprawę bytu bezdomnych zwierząt m.in. „STOP!KLATKA”, „Wyszkol Burka”, „Kup gryzaka dla zwierzaka”. Prowadzi terapie zachowań zwierząt towarzyszących, szkolenia psów oraz autorskie kursy i wykłady z zakresu kynologii oraz felinologii. Współpracuje z Fundacją Azylu pod Psim Aniołem m.in. w zakresie rozwiązywania problemów z zachowaniem u psów i kotów oraz szkolenia psów do adopcji, a także z Fundacją VIVA! jako behawiorysta programu Adopciaki.pl.

Ukończyła:

– Studia Podyplomowe „Pies i jego rola w społeczeństwie” Wydział Nauk
o Zwierzętach SGGW,
– Kurs Trenerski (trener psów),
– Kurs Dyplomowy z zakresu terapii zaburzeń zachowania zwierząt towarzyszących Centre of Applied Pet Ethology – otrzymując dyplom „Diploma in the Practical Aspects of Companion Animal Behaviour and Training” (COAPE) akredytowany przez National Open College Network
of the United Kingdom,
– Szkolenie „Trener Profilaktyki Pogryzień” Fundacja Terapeutyczna
„Pies dla Stasia” (uprawnienia do prowadzenia zajęć z profilaktyki pogryzień zgodnie z programem „BEZPIECZNY PIES = BEZPIECZNE DZIECKO”),
– Kurs „Farmakoterapia zaburzeń zachowania psów i kotów” Amber Batson (Wielka Brytania)
– Kurs „Instruktor agility” Leszek Kalisz (Polska)
– Kurs „Instruktor handlingu” Agata Korpetta (Polska)

Brała udział w licznych seminariach, sympozjach i warsztatach kierunkowych:

– seminarium „Punkt dziennej opieki nad psami” Raili Halme (Finlandia),
– warsztaty „Komunikacja psów” Alexa Capra (Włochy),
– warsztaty Pet Dog Trainers of Europe „Lękliwy pies na smyczy, czyli jak uniknąć szarpania i szczekania w czasie spacerów” Raili Halme,
– warsztaty „Najpierw wytresuj kurczaka” z kształtowania zachowań przy użyciu klikera,
– sympozjum „Mechanizmy zachowań zwierząt oraz możliwości ich modelowania” Uniwersytet Przyrodniczy (Wrocław),
– seminarium „Co mówimy psom” Alexa Capra,
– seminarium „Pamięć u psów” Amber Batson (Wielka Brytania),
– seminarium „BATTing 1000 for Dog Reactivity (Fear, Frustration and Aggression)” Grisha Stewart (USA) / BATTing 1000 dla reaktywnych psów (lęk, frustracja i agresja),
– IV Sympozjum Medycyny Kotów (zachowanie, problemy behawioralne oraz minimalizowanie stresu i dyskomfortu kotów w warunkach kliniki weterynaryjnej),
– seminarium „Zaburzenia behawioralne u kotów, zapobieganie i terapia” Vicky Halls (Wielka Brytania),
– seminarium „Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach u psów”, Fundacja Centrum Pomocy Zwierzętom TRIP,
– seminarium „Tworzenie więzi i rozwój społeczny u kotów, a ich dobrostan” Prof. Patrick Bateson (Wielka Brytania),
– semianrium „Problemy w hodowlach psów i ich konsekwencje w świetle ich dobrostanu” Prof. Patrick Bateson (Wielka Brytania),
– „Adaptacja w świecie zwierząt” Prof. Patrick Bateson (Wielka Brytania),
– warsztaty „Klasy Komunikacji” Wojciech Radomiak,
– Konferencja Naukowa Centre of Applied Pet Ethology (COAPE),
– „Warsztaty Pracy Węchowej” Piotr Smurawa,
– seminarium „Trening naśladowania dla psów DO AS I DO” dr Claudia Fugazza (Włochy),
– seminarium „Medycyna Behawioralna w Praktyce” dr. Karen Overall (USA),
– seminarium „Psy agresywne, psy niebezpieczne” Jim Crosby (USA),
– seminarium „Emocjonalność psów i kotów, problemy behawioralne i terapia – aspekty praktyczne w praktyce weterynaryjnej i pracy behawiorysty zwierząt” dr. Robert Falconer-Taylor (Wielka Brytania).

W życiu prywatnym towarzyszą jej:
– „Szyszka” Berneński Pies Pasterski,
– „Mop” o mało co West Highland White Terrier
oraz jamniczy pies „Zozu”


Dr n. wet. Jagna Kudła jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie. Od 2005r., po ukończeniu kursu European School for Advanced Veterinary Studies „Behavioural Medicine I”, w ramach ogólnej praktyki lekarskiej zajmuje się również terapią zaburzeń zachowania u psów i kotów. Jest autorką pierwszej w Polsce pracy doktorskiej z dziedziny weterynaryjnej medycyny behawioralnej: „Przyczyny zachowań agresywnych u starych psów na podstawie badań w wybranych lecznicach i klinikach weterynaryjnych w Warszawie”. Wykładowca Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW oraz studiów podyplomowych: „Choroby psów i kotów”, a także „Pies w społeczeństwie – hodowla i zachowanie”. Aktywnie współpracuje z czasopismami weterynaryjnymi i o tematyce zwierzęcej, w których publikuje artykuły poświęcone zachowaniu psów i kotów. Członek Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt, Polskiego Towarzystwa Etologicznego i European Society of Veterinary Clinical Ethology (ESVCE), a także członek założyciel Stowarzyszenia Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej. Współpracuje również z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą bezdomnym psom i kotom oraz dobrostanem zwierząt.
CENA:

Jedna rata – 3700 zł
Dwie raty – po 1900 zł każda
Cztery raty – po 1000 zł każda


Termin pierwszego zjazdu:
21-22 kwietnia 2018

Trwa nabór na jesienną edycję. Szczegóły w sekretariacie.


Aktualny harmonogram:

Ostatnia aktualizacja: 27.04.2018


Harmonogram  – edycja jesień 2018:

Ostatnia aktualizacja: 27.04.2018


   wróć do poprzedniej strony