lek. wet. Marta Pacewicz

Dyrektor Szkoły

mgr Michał Babski

Wicedyrektor Szkoły

mgr Jolanta Michalik

ogrodnik

sadownictwo i szkółkarstwo; rośliny ozdobne

dr Piotr Michalik

ogrodnik

technika w ogrodnictwie; organizacja pracy ogrodniczej

mgr Przemysław Ogórek

ogrodnik

warzywnictwo; produkcja ogrodnicza

mgr Michał Babski

pszczelarz

Produkcja zwierzęca

mgr Przemysław Ogórek

pszczelarz

Produkcja roślinna

dr Piotr Michalik

pszczelarz

prowadzenie gospodarki pasiecznej

dr Jakub Gąbka

pszczelarz

prowadzenie gospodarki pasiecznej

lek. wet. Agnieszka Rąbkowska

udzielanie pierwszej pomocy zwierzętom towarzyszącym

lek.wet. Krzysztof Podhorec

wykonywanie badań USG u zwierząt towarzyszących, warsztaty RTG

mgr Katarzyna Iwańczuk

komunikacja psów w praktyce weterynaryjnej

dr Joanna Persona

warsztaty stomatologiczne

lek.wet. Joanna Kołodziejska

warsztaty hematologiczne, mikrobiologiczne, szybkie testy diagnostyczne


   wróć do poprzedniej strony