Prywatne Centrum Kształcenia Zawodowego Marta Pacewicz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Wykształceni weterynarze. Wsparcie uczniów Prywatnego Technikum Weterynarii Nr 1 w Warszawie”

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności uczniów i nauczycieli Prywatnego Technikum Weterynarii Nr 1 w Warszawie.

Dofinansowanie projektu z UE: 144 191,40 zł


Dyżury sekretariatu w okresie wakacyjnym


Od 10 do 21 lipca 2017 sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00

Od 24 lipca do 4 sierpnia - sekretariat nieczynny /wakacyjna przerwa techniczna/

Od 7 do 25 sierpnia sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00
/w dniu 14 sierpnia sekretariat nieczynny/
.

W soboty sekretariat nieczynny!Sesja poprawkowa sierpień 2017Wszyscy słuchacze Prywatnej Szkoły Policealnej nr 1, którzy nie zaliczyli co najmniej jednego przedmiotu lub nie stawili się na egzaminach semestralnych i mają nieklasyfikowanie z jednego bądź więcej przedmiotów są zobowiązani do stawienia się na sesji poprawkowej w sierpniu.


Szczegółowy harmonogram będzie znany po radzie organizacyjnej, czyli po 20 sierpnia. Wszelkie informacje będą wtedy dostępne pod numerem telefonu 22-618-96-92 lub na stronie internetowej www.pckz.edu.pl w zakładce PSP.


Nie zaliczenie egzaminów przewidzianych programem nauki dla poszczególnych semestrów skutkuje brakiem promocji na wyższy semestr bądź nie ukończeniem szkoły. W obu przypadkach trzeba powtarzać semestr. Ponieważ w roku szkolnym 2016/2017 i poprzednim nie uruchamialiśmy grup zaocznych w styczniu, to w celu powtarzania semestru II lub IV słuchacz będzie zmuszony czekać jeden semestr. Tym samym możliwość ukończenia szkoły przeciągnie się o kolejny cały rok.


Dlatego zachęcamy do stawienia się na egzaminach poprawkowych i wcześniejszego przeczytania ponownie zapisów poczynionych w umowie o świadczenie nauki a dotyczących egzaminów poprawkowych.Nowe szkolenie:
Jak zrozumieć dziecko z ADHD i jak skutecznie mu pomóc?

Termin szkolenia: 13-14 maj 2017 r.


Pobierz PDF

Nowe szkolenie:
Współczesne uzależnienia dzieci i młodzieży

Termin szkolenia: 20-21 maj 2017 r.


Pobierz PDF

Konkurs fotograficzny "Zwierzęta Pragi" został rozstrzygnięty   wróć do poprzedniej strony

Leave a Reply